Livsmedelsskatt för hållbar matkonsumtion

Naturvårdsverket ger 3,6 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU i Uppsala som ska undersöka hur en klimatskatt på livsmedel kan utformas och vilka effekter den får.