Forskning ska göra mobiltelefonen och fritidsbåten hållbar

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska minska resursförbrukningen i tillverkningen och användningen av mobiltelefoner och fritidsbåtar.