Forskare undersöker hushållens energianvändning

Forskningsprojektet Styrmedel och konsumtion syftar till att ta fram styrmedel som ökar efterfrågan på mer energisnåla varor.