Styrmedel och konsumtion

Naturvårdsverket finansierar fem forskningsprojekt och ett program som ska stimulera hållbart nyttjande av resurser och konsumtion. Forskningen ska vara pådrivande i omställningen till en hållbar samhällsutveckling och vara ett stöd för arbetet med hållbara livsstilar.