Samhällsplanering för minskad miljöpåverkan

Forskningsprogrammet handlar om hur vi kan använda samhällsplanering för att uppnå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och generationsmålet.