Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort samlat forskningsprogram med syfte att skapa en hållbar utveckling för Östersjön. Det är ett samarbete mellan de åtta EU-länderna runt Östersjön samt Ryssland.

Sidan senast uppdaterad: 15 augusti 2017Sidansvarig: Cecilia Lindblad