Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska utvärdera om motiverande samtal bidrar till hur Motiverande samtal påverkar inspektörers kommunikativa förmåga och verksamhetsutövarnas beteende.