MKB- och tillståndsprocesser

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som syftar till att stärka miljöbalkens roll som styrmedel genom att undersöka tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet.