Naturskydd och dispenser

Narturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska analysera hur länsstyrelser och kommuner tillämpar reglerna om biotopskydd och artskydd vid prövning av dispenser.