Artskydd och beslutsprocesser

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som ska studera domstolarnas tillgång till naturvetenskapliga kunskaper när de hanterar ärenden med stöd i miljölagstiftningen.