Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten finansierar fyra forskningsprojekt som ska bidra till en effektivare miljölagstiftning. Projekten pågår 2017-2019.