Luftföroreningars effekter (SCAC)

Naturvårdsverket finansierar ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet.