Scenarier för uthålligt brukande

Sveriges skogar genererar en mängd ekosystemtjänster för människan. Naturvårdsverket finansierar ett forskningsprojekt som gör det möjligt för fler intressen att delta i planeringen av skogslandskapets långsiktiga utveckling.