Små lövskogars betydelse i odlingslandskapet

Forskning som Naturvårdsverket finansierar visar att de små skogsdungarna som bereder ut sig i odlingslandskapet är viktiga för den biologiska mångfalden.