Omtvistade landskap: renbete eller industriell användning

Naturvårdsverket finansierar forskning som tar reda på hur myndigheter och beslutsfattare kan förbättra sin roll och sina beslut för att minska konflikterna mellan olika markanvändare i en tid när trycket på markerna ökar.