Landskapsplanering ska främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som presenterar en metod för landskapsplanering av skog med syfte att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk.