Landskapsplanering ska främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Naturvårdsverket stödjer forskning som kan leda till starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden och möjlighet till intensivt skogsbruk i andra områden utan naturvärden.