Det boreala skogslandskapets gröna infrastruktur

Naturvårdsverket finansierar forskning som tar fram bästa möjliga underlag om var och hur befintligt skyddad skog kan kompletteras med nya avsättningar, restaureringsskötsel och anpassat skogsbruk.