Forskning om ekologisk kompensation

Naturvårdsverket finansierar tillsammans med Havs och vattenmyndigheten sju forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om ekologisk kompensation. Forskningen pågår 2018-2020.