Forskning för hållbara transporter

Naturvårdsverket finansierar sex forskningsprojekt som ska öka kunskapen om hur planeringen av transportsystemet kan bidra till att klimat- och miljömål uppnås.