Forskning för grön infrastruktur

Forskningsprojekten om landskap ska vara ett stöd för det pågående arbetet med grön infrastruktur.