Förvaltning av landskap

Naturvårdsverket finansierar sex forskningsprojekt som stödjer arbetet med att skapa hållbara landskap med fungerande livsmiljöer för växter och djur.