Förvaltning av landskap

Naturvårdsverket finansierar sex forskningsprojekt till stöd för Sveriges arbete med att skapa hållbara landskap med fungerande livsmiljöer för växter och djur.