Forskningsbehoven kartlagda

Under 2019 genomförde Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten en större inventering av forskningsbehoven för att driva miljöarbetet framåt.