Om Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag

Naturvårdsverket arbetar löpande för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. Till vår hjälp har vi miljöforskningsanslaget på cirka 80 miljoner kronor per år.