Styrmedel för miljöarbetet

Forskningen ska öka kunskaperna om hur styrmedel fungerar, utformas och kombineras för att fungera i det praktiska miljöarbetet.