Styrmedel för miljöarbetet

Forskningen ger ökad kunskap om hur styrmedel fungerar, utformas och kombineras för att fungera i det praktiska miljöarbetet.