Processer för ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten

Naturvårdsverket har finansierat ett syntesarbete med syfte att öka kunskapen om förvaltningsprocesser som bygger på ekosystemansatsen och hur dessa kan tillämpas i förvaltning av hav och vatten samt verksamheter som påverkar dessa.