God ekologisk status i Sveriges marina vatten

Forskningssatsningen ska bidra till att nå Havsmiljödirektivets mål, det vill säga att god miljöstatus ska uppnås eller upprätthållas i den marina miljön senast år 2020.