Gränsöverskridande problem

Svensk konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser som påverkar miljön utanför Sveriges gränser.