Hållbar konsumtion och produktion, i och utanför Sverige

Miljö- och klimatförändringar orsakas i hög grad av globala utvecklingstrender. Befolkningsmängden ökar, konsumtionsvolymer ökar och produktions- och handelsmönster blir alltmer globala.