Bonnkonventionen – om skydd för flyttande djur

Bonnkonventionen, CMS, är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar. Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet.