Bernkonventionen – om skydd av växter, djur och miljö

Bernkonventionen är en regional naturvårdskonvention för Europa och delar av Afrika.