Sverige och konventionen om biologisk mångfald

Sverige skrev under konventionen om biologisk mångfald redan 1993 och införlivade den snabbt i miljöarbetet. I stor utsträckning kopplar vi i Sverige målen för arbetet inom konventionen, Aichimålen, till våra nationella miljökvalitetsmål och etappmål för miljömålen.