Sverige och konventionen om biologisk mångfald

Sverige skrev under konventionen om biologisk mångfald redan 1993 och införlivade den snabbt i miljöarbetet. I stor utsträckning genomför vi åtagandena under konventionen inom ramen för våra nationella miljökvalitetsmål och etappmål för miljömålen.