Varför behövs Parisavtalet?

Jordens medeltemperatur har ökat markant och det beror på mänsklig påverkan, främst genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Parisavtalet är ett viktigt klimatavtal mellan världens länder för att begränsa den globala uppvärmningen.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Joel Bengtsson