Vad är klimatanpassning?

Klimatförändringar kan ge upphov till skador och förluster av olika slag. Klimatanpassning handlar om att rusta samhällen för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.

Sidan senast uppdaterad: 28 oktober 2020Sidansvarig: Timo Persson