Nyckelfrågor i klimatförhandlingarna

Utsläppen måste minska, det har världens länder beslutat genom Parisavtalet. Nu handlar förhandlingarna dels om hur detaljerna ska utformas, dels om hur ambitionen kan ökas.