Nationella klimatplaner under Parisavtalet

Inför klimatmötet i Paris lämnade en majoritet av de deltagande länderna in sina klimatplaner för perioden fram till 2030. Analyser tyder på att klimatåtagandena inte är tillräckliga för att nå avtalets mål.