Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet

Klimatkonventionen är ett viktigt och omfattande ramverk för att förhindra klimatförändringen. Medan konventionen uppmanar till minskade utsläpp är Kyotoprotokollet – ett bindande dokument med preciserade åtaganden för industriländerna.