Klimatkonventionens partskonferenser (COP)

Varje år hålls särskilda partskonferenser för de länder som undertecknat Klimatkonventionen. Vid det 21:a mötet i Paris antogs ett nytt rättsligt bindande avtal. Parisavtalet är en milstolpe i klimatarbetet.