CITES – Konvention om handel med hotade arter

CITES är en global miljökonvention i syfte att reglera internationell handel med hotade vilda arter av djur och växter.