Århuskonventionen – om allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser på miljöområdet

Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor – Århuskonventionen.