Världshälsoorganisation WHO

Den 15 juni avslutades den sjätte ministerkonferensen för miljö och hälsa i Ostrava, Tjeckien, med att medlemsländerna i WHO:s Europaregion antog en ministerdeklaration. Medlemsländerna förbinder sig att ta fram en nationell portfölj med åtaganden för skydd av hälsa och miljö. Fokus i deklarationen ligger på luftföroreningar, samhällsplanering, vatten och sanitet, klimat samt kemikalier och avfall.