Nyckelfrågor i klimatförhandlingarna

Utsläppen måste minska, det är världens länder eniga om. Frågor som måste besvaras är hur och vem som ska minska utsläppen mest, samt vem som ska stå för de investeringar som krävs.