2015 är ett viktigt år för världens klimat

Nästa klimatmöte under FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), COP 21, äger rum i Paris i slutet av 2015. Mötet förväntas resultera i ett nytt globalt klimatavtal. Därför är 2015 ett viktigt klimatår.