Internationella klimatförhandlingar

Klimatförändringen är en av de svåraste miljöfrågor som människan har ställts inför. Alla världens länder påverkas och alla bidrar till problemet på något sätt. Det krävs internationellt samarbete för att kunna förhindra de allvarliga konsekvenserna av ett förändrat klimat.