Nordiska kustzonsprojektet

Ekosystemen längs Nordens kuster kartläggs i nordiskt IPBES-inspirerat projekt.