IPBES

IPBES (Intergovernmetal platform on biodiveristy and ecosystem services) är en kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. IPBES inrättades i april 2012.