Minska användningen och påverkan av farliga ämnen

Sverige samordnar aktiviteter och arbete med farliga ämnen runt Östersjön inom ramen för EU:s Strategi för Östersjöregionen (EUSBSR). Arbetet sker i samarbete med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten.