Minska användningen och påverkan av farliga ämnen

Sverige samordnar aktiviteter och arbete med farliga ämnen runt Östersjön inom ramen för EU:s Strategi för Östersjöregionen. Det är ett prioriterat område i strategin (Policy) som handlar om att minska användningen och motverka skadliga effekter av farliga ämnen i Östersjöns miljö. Arbetet sker i samarbete med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten.