One Planet Network – globalt partnerskap för att driva på utvecklingen till hållbar konsumtion och produktion

Genomförandet av FN:s tioåriga ramverk av program för hållbar konsumtion- och produktion implementeras genom det öppna partnerskapet One Planet Network. Naturvårdsverket är svensk fokalpunkt i nätverket och ska inspirera till handling genom att dela kunskap erfarenheter och goda exempel om svenska åtgärder och styrmedel för att minska miljöpåverkan från konsumtion och produktion.