Multilateralt miljösamarbete

Miljöpolitiken och politiken för hållbar utveckling genomförs i stor utsträckning genom internationella förhandlingar. Naturvårdsverket bidrar med underlag och expertkunskap för att utveckla det internationella miljöarbetet. Naturvårdsverket arbetar bland annat inom Nordiska Ministerrådet, Arktiska rådet och Barensrådet såväl som med flera FN organisationer och OECD.