Miljösamarbete med Sydafrika

Ett delegationsbesök till Sydafrika genomfördes från Sverige med miljö- och energidepartementet samt ett antal statliga myndigheter och organisationer under 2015. En avsiktsförklaring tecknades därefter mellan Sveriges och Sydafrikas miljödepartement i samband med Sweden-South Africa Binational Commission´s (BNC) möte i Stockholm. Intentionen mellan länderna är att samarbeta inom miljöskyddsområdet och inom klimatområdet. Samarbetet mellan Naturvårdsverket och Department of Environmental Affairs of the Republic of South Africa (DEA) har fokus på avfallshantering.