Miljösamarbete med Staten Palestina

Samarbetet med syfta att identifiera möjliga samarbetsområden mellan Naturvårdsverket och den palestinska miljömyndigheten EQA är slutfört och ett nytt samarbete kommer inledas inom kort.