Miljösamarbete med Staten Palestina

Syftet med samarbetet är att identifiera möjliga samarbetsområden mellan Naturvårdsverket och den palestinska miljömyndigheten EQA.