Kosovo

Naturvårdsverket har inlett ett samarbete i Kosovo för att bygga upp kapacitet kring miljöinformation, vattenförvaltning samt för att förbereda landet inför förhandlingar om EU anslutning.